Sezóna 2013 pod křídly CAMS 5.2.2013

Sezóna 2013 pod křídly CAMS
CAMS - Národní federace pro motocyklový sport

CAMS a Mezinárodní motocyklová federace FIM
CAMS v loňském roce prokázal, že je zcela standardní federací, která splňuje veškeré náležitosti organizace, která řídí motocyklový sport v České republice. Toto potvrdila i kontrola delegáta z FIM, který v listopadu loňského roku navštívil sídlo CAMS. CAMS tak splnil veškeré podmínky předepsané stanovami FIM, aby se mohl stát členskou federací FIM. Zmíněná kontrola shledala, že v České republice jsou dvě organizace, které jsou způsobilé řídit motocyklový sport v ČR. Představenstvo FIM, které předkládá Valnému shromáždění návrh programu jednání, z těchto důvodů rozhodlo, že změna zástupce České republiky ve FIM není nutná a nebude projednávána. Valné shromáždění FIM proto přijetí CAMS do FIM vůbec neprojednávalo.

CAMS coby národní federace pro motocyklový sport
Přestože se CAMS nestal členskou národní federací FIM, nadále působí na národní úrovni jako federace pro motocyklový sport. Vedle CAMS pak na území České republiky působí i další organizace, mezi nimi i AČR či ÚAMK. Model více organizací působících na národní úrovni je zcela běžný napříč evropskými zeměmi. Důsledkem takového systému je jen a pouze zkvalitňování podmínek pro jezdce, činovníky a pořadatele v motocyklovém sportu, a to díky zdravému konkurenčnímu prostředí.

Činnost CAMS nejen v roce 2013
CAMS nadále pokračuje ve své činnosti, a to zejména v oblastech:
1) Organizace kvalitních mistrovských i nižších podniků napříč motocyklovými disciplínami
2) Vydávání všech typů licencí pro zajištění činnosti včetně jezdeckých na národní úrovni
3) Další vzdělávání a školení činovníků pro motocyklový sport
4) Spolupráce s pořadateli a zajišťování komplexního servisu pro jejich práci
5) Podpora mládeže na mezidisciplinární úrovni
6) Tvorba a vydávání národních sportovních řádů

Kromě základních funkcí CAMS coby federace motocyklového sportu chce naše organizace mnohem více vstupovat do této oblasti jako přímý promotér závodů i seriálů.

Financování CAMS – jak to bude s letošními dotacemi?
CAMS je jako jakékoli sdružení financováno vícezdrojově. V roce 2012 byly příjmy CAMS složeny převážně ze soukromých zdrojů, poplatků a sponzorských vkladů. V roce 2012 získal CAMS i státní dotaci na organizaci tří mistrovství světa.

Model financování pro rok 2013 bude velmi podobný jako v roce 2012, nicméně očekáváme, že CAMS získá podporu ze strany Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy v rámci dotačních programů investičních, ale zejména z programu na organizaci sportu. Z této kapitoly CAMS v loňském roce nezískal ani korunu, přestože úrovní podniků v rámci mnoha divizí zcela překonal jediného příjemce této dotace AČR (ta činila bezmála 15 milionů korun). Jsme přesvědčeni o tom, že v rámci spravedlivého rozdělování státních dotací by zejména z této kapitoly organizace sportu měla přijít na CAMS významná část dotačních prostředků.

Jak to bude se závodními licencemi CAMS?
Licence CAMS vyjadřují nejen sportovní úroveň jezdců, ale i právní vztah k této federaci, jejíž řády se mohou v mnoha ohledech lišit od federací jiných. Ale v něčem je licence CAMS ještě trochu jiná.

Licence CAMS přináší jezdcům výhody!
Každý jezdec díky své licenci získává i výhody v BENEFITNÍM PROGRAMU CAMS.
CAMS udělal z licence více než jen plastovou kartičku. Díky spolupráci s partnery CAMS na všech úrovních mohou držitelé licence CAMS využívat výhody na nejrůznější služby a produkty. Díky licencím CAMS budou jezdci kupovat levnější pneumatiky, benzín, vybavení od helmy po kombinézu. Jednotliví partneři tohoto projektu budou neustále aktualizováni na webových stránkách CAMS a jezdci budou o nich informováni i prostřednictvím e-mailu.

Jaké licence bude CAMS akceptovat na závodech pořádaných CAMS?
• Národní licence vydané CAMS v České republice
Závodů pořádaných CAMS se mohou účastnit pouze jezdci s českou národní licencí vydanou CAMS (nebudou akceptovány licence vydané AČR, ČAM či jiné).
• Licence FIM a UEM
CAMS bude na svých závodech akceptovat licence FIM a UEM.
• Jezdci ze zahraničí
Pokud se chce závodů CAMS zúčastnit jezdec ze zahraničí, předloží závodní licenci své národní federace, vyplní jednoduchý formulář a získá licenci CAMS s 50% slevou – toto opatření lze vyřídit i v místě závodu a vztahuje se na typy licencí „A“ a „B“.
Tento postup se netýká jezdců, jejichž národní federace budou akceptovat licence CAMS na svých podnicích – seznam federací, s nimiž došlo ke vzájemné dohodě o akceptaci licencí, bude vyvěšen na našich internetových stránkách.

Proč CAMS neakceptuje na svých závodech licence AČR?
• Jak jsme napsali na začátku, licence vydané jednotlivými organizacemi mimo jiné vyjadřují, že jezdci uznávají a přijímají sportovní pravidla té které organizace, která se mohou od sebe v detailech lišit.
• V České republice existuje nejen CAMS, ale i AČR, ČAM či ÚAMK, každá z těchto organizací pořádá různé podniky a chcete-li se jich účastnit, tak musíte být držiteli licence té které organizace, pokud se tyto organizace mezi sebou nedohodnou na vzájemném uznání licencí.
• CAMS v sezóně 2012 plně akceptovala licence AČR, ale opačně tomu nebylo, ba co hůře, jezdci s licencí CAMS byli mnohými zástupci AČR diskriminováni a znevýhodňováni. CAMS se k jezdcům choval vždy slušně, ale od AČR se stejného postupu nikdo nedočkal, tak i proto nelze akceptovat licence AČR.

Kalendář podniků CAMS na rok 2013
Již v prosinci loňského roku se rozeběhla jednání všech divizí CAMS o přípravě nové sezóny. V tomto okamžiku jsou známy již pevné termíny většiny disciplín, v několika málo případech se nyní dolaďují závěrečné detaily sezóny 2013.

V roce 2013 zorganizuje CAMS na 40 podniků napříč motocyklovými disciplínami.
• Divize silničních závodů motocyklů uspořádá zbrusu nový šampionát „Central European Motorcycle Championship“, který bude mít 5 podniků. Vedle něj se pod křídly CAMS odehraje i 6-ti dílný seriál „Czech Endurance Cup“ vytrvalostních závodů motocyklů.
• Divize endura má ve svém kalendáři 5 podniků Enduro a 5 podniků cross country
• Divize přírodních okruhů naplánovala 4 špičkové a tradiční podniky roadracingu a 3 podniky na úrovni přeboru pro začínající jezdce.
• Divize supermota má naplánovány 4 podniky
• Divize ploché dráhy se bude v letošním roce koncentrovat na závody pro mladé jezdce a na tradiční podnik Tomíčkova memoriálu.
• Divize motokrosu má připraven 4 dílný seriál motokrosových závodů, ve kterých se bude hodně koncentrovat na mládež a 2 podniky ve freestylu, který v loňském roce přivedla opět k životu.


16.10.2018

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ SEZÓNY ENDURA A CROSS COUNTRY CAMS 3.11.2018 - ŠIKLŮV MLÝN

Již po sedmé se sejdeme na poslední party roku na Šiklově mlýně. Nebude chybět bohatý program po celý den. Slavnostní vyhlášení se uskuteční v sobotu 3. listopadu 2018 od 17.00...

číst více
6.12.2017

LICENCE JEZDCE CAMS PRO ROK 2018

Žádost o licenci jezdce pro rok 2018 byla vyvěšena ke stažení na www.motocams.cz/licence/licence-jezdce , již nyní si o ni můžete zažádat. Pro rok 2018 zůstávají ceny...

číst více


18.10.2017

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ SEZÓNY PŘÍRODNÍCH OKRUHŮ CAMS 2.12.2017 - Automotodrom Brno

Již pošesté se sejdeme na slavnostním vyhlášení pěti nejlepších jezdců každé třídy seriálu MČR a PČR PŘÍRODNÍCH OKRUHŮ 2017, tentokrát na Automotodromu Brno. Slavnostní...

číst více


26.9.2017

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ SEZÓNY ENDURA A CROSS COUNTRY CAMS 4.11.2017 - ŠIKLŮV MLÝN

Již pošesté se sejdeme na poslední party roku na Šiklově mlýně. Nebude chybět bohatý program po celý den. Slavnostní vyhlášení se uskuteční 4. listopadu 2017 od...

číst více


5.4.2017

NOVĚ: ÚRAZOVÉ A CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO JEZDCE CAMS

Nově nabízeme jezdcům s licencí CAMS 2017 možnost úrazového a cestovního pojištění. Veškeré informace k úrazovému a cestovnímu pojištění najdete v sekci...

číst více


28.3.2017

Úrazové pojištění pro jezdce CAMS 2017

V současné době jsme opět otevřeli otázku úrazového pojištění pro jezdce provozující motocyklový sport i pro profi jezdce a to celoroční i krátkodobé, které se bude vztahovat na...

číst více


4.1.2017

POZVÁNKA NA ŠKOLENÍ ČINOVNÍKŮ CAMS 2017

Zveme Vás na školení činovníků, které se letos opět uskuteční zvlášť: ENDURO a CROSS COUNTRY sobota 28. ledna 2017 od 10.00 hod. v prostorách Šiklova mlýna (od 9.30 hod....

číst více


28.12.2016

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI CAMS

Stanovy s vyznačením úprav Jednací a hlasovací...

číst více


1.11.2016

POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ SEZÓNY PŘÍRODNÍCH OKRUHŮ CAMS 26.11.2016 - AMD Brno

Srdečně si Vás dovolujeme pozvat na Slavnostní vyhlášení výsledků MISTROVSTVÍ A PŘEBORU ČR PŘÍRODNÍCH OKRUHŮ 2016, které se koná již pátou sezónu pod hlavičkou...

číst více


13.10.2016

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ SEZÓNY ENDURA A CROSS COUNTRY CAMS 19.11.2016 - ŠIKLŮV MLÝN

Již po páté se sejdeme na poslední party roku na Šiklově mlýně. Nebude chybět bohatý program po celý den. Stejně jako loni se pojede GUN RACE - tedy střelba a jízda na...

číst více


3.10.2016

AKTUALIZOVANÝ KALENDÁŘ ZÁVODŮ CAMS 2016

KALENDÁŘ ZÁVODŮ CAMS pro sezónu 2016 ke stažení zde. Pozn. Změny budou aktuálně zveřejňovány také v jednotlivých divizích (PŘÍRODNÍ OKRUHY a...

číst více


20.6.2016

ZÁCHRANA ŽIVOTA na ZÁVODECH ENDURA

18. 6. 2016 – MČR ENDURO OPEN CAMS - Beskydy, Metylovice, Pstruží, Ondřejník V sobotu 18. června 2016 u obce Pstruží v Beskydech sjel cyklista z komunikace a po pádu do příkopu mu...

číst více


8.3.2016

VÝKONNÝ VÝBOR DIVIZE ENDURA CAMS 2016-2020

Při volbách na Šiklově Mlýně dne 5. března 2016 byl jednohlasně, 22 hlasy, zvolen pro následující 4. roky výkonný výbor ve složení: Předseda: Jiří...

číst více


22.1.2016

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI CAMS

Stanovy s vyznačením...

číst více