Pořadatelé

Pro pořádání podniků pod CAMS je nutné, aby pořadatel zaslal na sekretariát vyplněné a podepsané všechny potřebné formuláře před zahájením sezóny minimálně 45 dní před podnikem (zápis do kalendáře, žádost o licenci pořadatele, žádost o členství CAMS, propozice podniku).

Propozice podniku - v souladu s řády (45 dní před podnikem) zaslat emailem Propozice podniku dle vzoru pro danou divizi a rok na sekretariát CAMS, kde budou případně opraveny nebo doplněny a emailem zaslány zpět pořadateli. Pořadatel je vytiskne ve dvou vyhotoveních, podepíše je a zašle poštou na CAMS. Propozice budou po schválení CAMS uveřejněny na těchto webových stránkách a současně budou zaslány v originále zpět pořadateli. Ten je povinen propozice rozeslat (e-mailem, poštou) všem delegovaným činovníkům (ředitel závodu, předseda jury, člen jury, technický komisař, časoměřič,...) a v den závodu umístit jejich kopii na vývěsce v areálu závodiště.

Pojištění odpovědnosti - bližší informace k pojištění vč. smlouvy najdete ZDE.

Ke stažení:

Bezprostředně po podniku je nutné odeslat v termínu (do 48 hod. po skončení podniku) potřebnou dokumentaci na CAMS (Ředitel závodu - originály všech výsledků, zprávu ředitele závodu a případné připomínky či náměty na řešení, Předseda Jury – veškeré potřebné formuláře ze zasedání JURY vč. zpráv o úrazu, seznamu trať komisařů a zpráv technického komisaře).

Manuál pro pořadatele Endura

Vzorové propozice Vám zašle sekretariát CAMS.