Mistrovství ČR Enduro Open
14.7.2012 - 15.7.2012 Šumperk

REGISTRACE:
Registrace do závodů probíhá na stránkách: registrace.endurotabor.eu
Další informace hledejte na www.motocams.cz a na na stránkách pořadatele: http://www.moto-enduro.sumperk.net/12952/enduro-sumperk-klub/


PŘEJÍMKY:
Pro všechny jezdce je formální a administrativní přejímka pouze v pátek 13.7.2012 od 16.00 do 21.00 hod. Všechny motocykly musí být předány do uzavřeného parkoviště ÚP.


MOTOCYKLY:
Všichni jezdci musí startovat na motocyklech „Enduro“, které odpovídají podmínkám provozu na pozemních komunikacích, mají RZ (registrační značku), sjednané povinné ručení a jsou opatřeny ENDURO PNEUMATIKOU.


START HOBBY JEZDCŮ:
Pořadatel opět vypsal třídu Hobby pro jezdce, kteří nemají, nebo nechtějí vlastnit, jezdeckou licenci.
V závodě Hobby se pojedou 3 kategorie. Hobby Open, Vet 40 a Vet 50. Startovní čísla budou přidělena v rozmezí 1001 – 1999.Ti kteří startovali ve Frýdlantu n.O. a již jim byla čísla potvrzena, budou moci s těmito čísly startovat i v Šumperku.
Důležité upozornění !!! – je nezbytně nutné, aby čísla na motocyklech byla umístěna na všech třech místech motocyklu, která jsou k tomu určena a především, aby velikost čísel a jejich barva byla kontrastní k použitému ( libovolnému ) podkladu. Výška číslice alespoň 10 cm a šíře čáry číslice alespoň 1,5 cm!!!. Nejde o zbytečnost, ale o nutnost. Pokud jezdec nedodrží shora uvedené parametry čísel a kontrast s podkladem,nebude do závodu převzat. Ze strany časomíry nelze zaručit, že budou výsledky jezdce, který podmínku nesplní, na jednotlivých RZ správně zaznamenány a časoměřiči nemohou za výsledky závodníka, který toto nesplní, absolutně ručit, což by byla škoda pro každého z Vás.
Podmínkou startu HOBBY jezdců je vyplnění žádosti o vydání HOBBY KARTY včetně lékařské prohlídky a případně podpisu zákonných zástupců !!! (u jezdců mladších 18 ti let). U Jezdců nad 40let je povinné EKG ( nezátěžové ).
Karta Hobby bude vystavena jezdci za 100,-Kč na celý kalendářní rok 2012 pro všechny podniky disciplín Endura ČSMS.
Karta je ke stažení zde: licence jezdce .
Bez této karty nebude jezdec do závodu přijat!!!.


POJIŠTĚNÍ:
Každý jezdec je povinen mít pro podnik uzavřenu odpovědnostní pojistku pro případ škod způsobených třetím osobám. Tuto pojistku za jezdce sjednává pořadatel u makléřské společnosti Loydex. Každý dospělý jezdec při platbě startovného zaplatí pojištění ve výši 110,-Kč/1den nebo 190,-/2dny.Každý jezdec( junior) do 19-ti let 100,-Kč /1den nebo 180,-/2dny.
Existuje však možnost jak se platbám za pojištění vyhnout.
Za každého kdo se stane členem ČSMS, bude pojištění pro rok 2012 hrazeno Českým motocyklovým svazem. Ti kdo již členy jsou, mají samozřejmě pojištění hrazeno.


Ostatní informace najdete v Propozicích k podniku.
( ilustrační obrázky z Endura konaného v Hrabenově v roce 2010 ).
Skvělý a hodnotný sportovní zážitek Vám přeje ČSMS a především pořadatel soutěže Enduro Klub Šumperk pod vedením Jaroslava Coufala.

 

Plánek trati: zde