Delegování činovníků

Činovníci jsou v sezóně 2022 delegováni na podniky v souladu s „Pravidly delegace činovníků“ uveřejněnými níže. Delegace budou po schválení k dispozici předsedům všech divizí, k vnitřnímu užití, stejně jako adresář všech činovníků – držitelů licencí CAMS.

 

Ke stažení: