Všeobecný sportovní řád

Sportovní řády CAMS jsou souhrnem řádů, které vydává CAMS a které musí být respektovány na všech národních podnicích spadající pod sportovní autoritu CAMS. V případě sporu rozhoduje o výkladu Všeobecného sportovního řádu na základě vyžádaného a zpracovaného odborného stanoviska Disciplinárního výboru Řídící rada CAMS.

Všeobecný sportovní řád