Disciplinární řád

Disciplinární řád CAMS je souhrnem pravidel k řešení případných protestů a odvolání v souvislosti s konáním sportovních podniků a normami chování členů a držitelů licencí, jak jsou stanoveny v řádech CAMS, a to na všech národních podnicích spadající pod sportovní autoritu CAMS.

Disciplinární řádVýše poplatku za podání protestu/odvolání je schválen Řídící radou následovně:
prostest sportovní - 5.000 Kč
prostest technický:
Divize Přírodní okruhy - 5 000 Kč + 3 000 Kč – 2T 
                                       5 000 Kč + 7 000 Kč – 4T 
                                       

Divize Enduro – 5 000 Kč + 4.000 Kč - 2T
                          5 000 Kč + 10.000 Kč - 4T

Poplatek musí být vždy uhrazen předem nebo souběžně s podáním protestu či odvolání.