O nás

Poslání CAMS
CAMS je otevřené, demokratické a transparentní sdružení zájemců o motocyklový sport, kteří jej chtějí rozvíjet a propagovat nejen na území České republiky.

K hlavním cílům CAMS patří:
➢ výchova mládeže a systematická práce s mladými talenty
➢ podpora jezdců a reprezentantů
➢ rozvoj podmínek pro pořadatele sportovních podniků
➢ výchova a systematická podpora činovníků
➢ propagace motocyklového sportu

Od samotného vzniku CAMS pracuje na tom, aby bylo vytvořeno spravedlivé, transparentní a vstřícné zázemí pro rozvoj motocyklového sportu v České republice, ať už se to týká pořádání závodů ve všech disciplínách, práce s mládeží, podpory reprezentace, posilování vědomostní úrovně činovníků a zaštítění těch nejvýznamnějších mezinárodních podniků v České republice.

Proč vznikl CAMS?
CAMS vznikl na popud nespokojenosti jezdců, pořadatelů a činovníků se způsobem vedení českého motocyklového sportu, jako odborná a přirozená alternativa ke stávající organizaci (ACCR).

Lidé aktivně činní v motosportu, dlouhodobě kritizovali nespravedlivý a neprůhledný přístup k rozdělování státních dotací, klientelismus, ale i nevšímavost instituce (ACCR), která měla motocyklový sport vést, rozvíjet, dát mu cíl a vychovat mladou závodní i amatérskou základnu. Práce s mládeží, kromě pár vyvolených, se v podstatě úplně zastavila. Důsledkem toho je chybějící podpora minibikových a motokrosových jezdců. Většina disciplín, jako jsou enduro, supermoto, přírodní okruhy či plochá dráha nebyly téměř vůbec podporovány. Velké podniky nezískávaly vůbec žádnou podporu, a byly jen a pouze na bedrech pořadatelů. Všechny protesty na stav věcí byly ze strany ACCR ignorovány.

Díky neúctě a aroganci stávající FMN vznikla nová organizace – CAMS, která nabídla lidem změnu a spravedlivý přístup. Tento svaz založili ti, kteří se dlouhodobě motocyklovému sportu věnují a mají zájem o jeho aktivní rozvoj, o jeho obrodu a o rovnost.

Ministr školství mládeže a tělovýchovy se díky velkému množství projevované nespokojenosti motoristů začal aktivně o tuto záležitost zajímat a prověřením stavu věci došel k závěru, že je třeba provést výměnu instituce, která má řídit motocyklový sport v České republice.

Organizační struktura
Českomoravská asociace motocyklového sportu je otevřenou organizací, která zabezpečuje řízení motocyklového sportu v České republice. CAMS se aktivně věnuje práci s mládeží, pomoci pořadatelům se zajištěním podniků, podpoře jezdcům, organizací a školení činovníků. Současně CAMS zabezpečuje financování sportovních aktivit zejména ze soukromých zdrojů a věnuje se propagaci motocyklového sportu. Tato činnost je zabezpečena prostřednictvím organizační struktury CAMS následujícím způsobem:
➢ v čele CAMS stojí prezidium složené z prezidenta, viceprezidenta
➢ činnost CAMS vede Řídící rada složená z prezidia a předsedů divizí
➢ CAMS má 2 divize sportovní (enduro a přírodní okruhy) a 3 divize oborové (činovníci, mládež, pořadatelé)
➢ každou divizi řídí výkonný výbor
➢ pro zajištění administrativního, produkčního, ekonomického a právního chodu CAMS slouží Sekretariát CAMS.