Licence pořadatele

Vyplněnou žádost o licenci žadatel zasílá elektronicky na e-mail info@motocams.czŽadatel se tímto zavazuje respektovat všechny právní normy CAMS, sportovní řády a pokyny CAMS a jeho řídících struktur (Řídící rada, divize aj.) platné pro daný kalendářní rok, ve kterém se koná sportovní podnik, a zveřejněné na webu CAMS. Platnost licence pořadatele je aktuální rok.


POPLATKY ZA LICENCI POŘADATELE: 7 000 Kč (bez ohledu na úroveň závodu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě, že pořadatel pořádá více než 1 závod v sezóně, hradí licenci pouze jednou.

 

Ke stažení