Akreditace CAMS

Pro všechny novináře, kteří se rozhodli účastnit většího množství podniků z letošního kalendáře CAMS, jsou připraveny CELOROČNÍ AKREDITACE. Ty je budou opravňovat k automatickému přístupu a vykonávání novinářské činnosti na všech akcích CAMS (s výjimkou pořádaných Mistrovství světa).

Podmínky udělení akreditace:
- poštou zaslaný vyplněný a podepsaný akreditační formulář včetně “Ručení odpovědnosti novináře“ 
- pasová fotografie – v jpg. formátu (stačí zaslat emailem s uvedením Vašeho jména)
- doložení novinářské činnosti (uveřejněné články nebo fotografie)
- kopie novinářského průkazu


Všechny uvedené dokumenty je nutné zaslat poštou na adresu:
CAMS
Ostrovačická 936/65
641 00  Brno-Žebětín

Případné dotazy posílejte na info@motocams.cz.

Udělení celoroční akreditace spadá do výhradní kompetence sekretariátu CAMS.

S udělením celoroční akreditace neodpadá povinnost novinářů, fotografů, apod. se vždy nahlásit pořadateli na každém závodě (na sekretariátu závodu)!!!

Žádost o akreditaci vč. ručení odpovědnosti - JEDNORÁZOVÁ/CELOROČNÍ