Benefity

Licence jezdce CAMS 2016

Jezdecké licence CAMS na rok 2016
Vážení jezdci, Českomoravská asociace motocyklového sportu (dále jen CAMS) ode dne 04.01.2016 zahajuje vydávání NÁRODNÍCH licencí pro rok 2016. Připravujeme pro Vás jedinečné podniky Mistrovství České republiky v rámci jednotlivých motocyklových disciplín.

Akceptování licencí
Obecně pro účast na těchto podnicích bude CAMS akceptovat pouze licence vydané naší federací (platí i pro zahraniční jezdce).
Případné vyjímky či změny v akceptaci licencí budou uvedeny v "Soutěžním systému" každé divize pro daný rok a v Propozicích podniku.

Jak na to - nemám žádnou licenci
Pro získání licence je nutné vytisknout a vyplnit formulář "Žádost o národní licenci jezdce", nechat si jej potvrdit od lékaře, v případě jezdců mladších 18-ti let je nutné připojit ověřené podpisy zákonných zástupců včetně kontaktních údajů. Vyplněný formulář zašlete prosím poštou na adresu sekretariátu CAMS a obálku označte heslem „LICENCE“.
Poplatek za licenci uhradit na účet CAMS 107-988690207/0100 s konkrétním variabilním symbolem. Samozřejmě je možné poplatek za licenci uhradit dříve a zaslat žádost společně s výpisem o úhradě.  Jakmile bude poplatek připsán na náš účet, obratem vám zašleme licenci na vámi uvedenou adresu.


Jak na to - mám licenci jiné FMN (AČR, ČAM a jiné)

Držitelé licencí jiných FMN (členské federace FIM a FIM Europe - AČR, ČAM a jiné), FIM nebo FIM Europe mohou vyřídit svoji licenci ve zjednodušeném administrativním řízení, a to vždy písemně/osobně před každým podnikem na sekretariátu CAMS (Ostrovačická 938/65, 641 00 Brno-Žebětín) tak, že:
- vyplní "Žádost o licenci jezdce OPEN",
- doloží kopii svojí platné licence,
- zaplatí příslušný poplatek.
Pokud jezdec splní všechny uvedené body, obdrží poštou licenci CAMS příslušné kategorie (FIM, FIM Europe a FMN A = CAMS A, FMN B = CAMS B).
Jezdci s licencí FIM a FIM Europe obdrží po odeslání žádosti a kopie licence na sekretariát CAMS licenci CAMS zdarma. Ostatní jezdci uhradí licenci v plné výši dle platného ceníku. Licenci lze takto vyřídit jednorázovou i celoroční.

Zjednodušené administrativní řízení nelze použít pro žadatele mladší 18ti let a starší 45ti let, kteří podléhají zvýšeným specifickým požadavkům na vydání licence – podpis zákonných zástupců a potvrzení od lékaře, resp. EKG).

Jednorázovou licenci je možné vydat pouze 2 x za kalendářní rok!

Informace k platbě naleznete zde.

Ceník licencí na rok 2016
Celoroční licenci doporučujeme vyřídit před podnikem! Na podniku bude možné vyřídit celoroční licenci pouze po předchozí domluvě se sekretariátem CAMS/příslušnou divizí a s příplatkem 200,- Kč/ licenci!

Licence A  jezdec I. třída  1.000 Kč
Licence A - M mládež I. třída    500 Kč
Licence A - J jednorázová    200 Kč
Licence B jezdec II. třída    700 Kč
Licence B - M mládež II. třída    300 Kč
Licence B - V veterán    700 Kč
Licence B - J jednorázová    150 Kč
Licence B - JM jednorázová mládež    100 Kč
Licence C jezdec III. třída    500 Kč
Licence C - J jednorázová    100 Kč
Licence L  lyžař     300 Kč
Licence S spolujezdec    600 Kč

 

Pozn.:
A              jezdec - Mistrovství ČR I. výkonnostní třída
A – M       mládež do 17-ti let - Mistrovství ČR
B              jezdec – Mistrovství ČR II. výkonnostní třída / Přebor ČR
B – M       mládež do 17-ti let - Mistrovství ČR II. výkonnostní třída / Přebor ČR 
B – V        veterán nad 40 let - Mistrovství ČR II. výkonnostní třída / Přebor ČR
B – J        jezdec – Jednorázová - Mistrovství ČR II. výkonnostní třída / Přebor ČR 
B – JM     mládež do 17-ti let – Jednorázová - Mistrovství ČR II. výkonnostní třída / Přebor ČR
C              jezdec Hobby - Mistrovství ČR III. výkonnostní třída / Pohár Hobby ČR
C - J         jezdec - jednorázová - Mistrovství ČR III. vykonostní třída / Pohár Hobby ČR
H              jezdec hobby - Hobby závod (pouze pro enduro)
L               lyžař – platí k licenci A a B
S               spolujezdec – platí k licenci A a B

 

 

  1. Jezdci do 18-ti let musí mít na žádosti o licenci ověřený podpis obou rodičů.
  2. Jezdci nad 45 let (každý, kdo dosáhne tohoto věku v průběhu sportovní sezóny) musí mít potvrzení lékaře o vyšetření EKG.
  3. Jezdec, kterému bude kdykoli v průběhu roku 18let, nemá již nárok na mládežnickou licenci!Ke stažení