Lékařský řád

Lékařský řád je souhrnem pravidel z oblasti zdravotnického a lékařského zabezpečení sportovních akcí CAMS. Je závazný pro všechny pořadatele akcí zapsaných v kalendáři CAMS.

Lékařský řád